POLICY FÖR UPPGIFTSSKYDD

2.1.2020 / V 1.0

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Audico skyddar personuppgifterna av sina kunder och tjänsteanvändare och följer vid sin verksamhet personuppgiftslagen, annan relevant lagstiftning och god integritetspraxis. I denna deklaration förklaras hur Audico samlar in och behandlar personuppgifter.

Vi vill ta väl hand om dina personuppgifter och om dig som kund.

Den primära orsaken till behandlingen av personuppgifter är användningen av Audicos tjänster eller användares samtycke. Vi behandlar personuppgifter i försäljnings- och marknadsföringssyfte, i kundbetjänings- och kundrelationsrelaterat syfte samt för att utveckla kundnöjdheten och våra tjänster.

Audicos elektroniska tjänster, såsom webbsidan eller nyhetsbrevet, kan innehålla länkar eller åtkomst till andra aktörers webbsidor eller tjänster. Du kan omdirigeras till vår serviceleverantörs sidor till exempel vid inköp i vår webbutik. Audico ansvarar inte för tredje parters dataskyddspolicyn eller användarvillkor. Audico kan även ha separata tjänstespecifika villkor, vilket innebär att dessa allmänna villkor tillämpas sekundärt.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Audico, godkänner du villkoren i denna dataskyddsdeklaration.

Personuppgifterna behandlas i skyddade, datasäkra system. Tillgång till personuppgifter är begränsad endast till de personer som behöver dem. Behandlingen av personuppgifter kräver inloggning i systemet med ett personligt användarnamn och lösenord.

INNEHÅLL:

 • Register- och dataskyddsdeklaration
 • Cookies och annan identifierande information
 • Marknadsföringsförbud

1. Register- och dataskyddsdeklaration

1.1. Registeransvarig

Audico Holding Oy / företags-ID: 2196162-8

Adress: Olarinluoma 12, 02200 Esbo

Huvudansvarig för registret: Marcus Päiviö - telefon: Marcus Päiviö - telefon: Marcus Päiviö - telefon: Marcus Päiviö Telefon: +358 40 744 1140 - e-post: marcus.paivio@audico.fi

Registrets namn: Namn: Kund- och marknadsföringsregister för Audico Holding Oy.

1.2. Ändamålet för hanteringen av personuppgifter

Personens kontaktuppgifter i registret används för Audicos kundservice, kundrelationshantering och kundkommunikation. Informationen används också för marknadsföringskommunikation och informering samt för utveckling av kundnöjdhet och våra tjänster.

1.3. Registrets datainnehåll

Registrets datainnehåll består av följande uppgifter:

 • Personens namn
 • Personens kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, titel, språk, yrke/bransch)
 • Uppgifter om företaget som personen representerar (företagets namn, adress, faktureringsuppgifter, e-post, FO-nummer, bransch)

Beroende på avsedd användning är vissa uppgifter obligatoriska, så att till exempel köptillfället kan hanteras på ett behovsmässigt sätt.

Data som har samlats in i registret via e-post, telefon eller webbtjänst, data om användning av tjänsten som upptäckts och härletts samt data som samlats in via formulär:

 • Registreringsuppgifter, såsom användarnamn, smeknamn, lösenord och någon annan identifierare
 • Betaluppgifter, såsom kreditkortsuppgifter
 • Tilläggsinformation (överlåten av personen, såsom fritt formaterat meddelande eller respons och annan kontakt)
 • Kontaktgrupper (anmälda intressen), tillstånd och samtycken, förbud
 • Andra identifieringsuppgifter (bl.a. personens offentliga IP-adress)
 • Uppföljningsuppgifter (elektroniska marknadsföringsåtgärders uppföljningsuppgifter)
 • Uppgifter om cookies (läs mera om vår cookiepolicy senare)

Från evenemang, personuppgifterna kompletteras med:

- Information om deltagande och möjliga matallergier/specialkost

1.4. Regelrätta informationskällor

 • Med personens samtycke, via webbtjänstens formulär eller uppgifter mottagna via ett försäljnings- eller presentationstillfälle.
 • Information som samlas automatiskt in av webbtjänsten för analysering och utveckling.
 • Samt köpta personuppgifter för eventuella enstaka kampanjer.

1.5. Hantering, utlämning och förvaring av uppgifter

Uppgifterna behandlas inom EU- eller EES-området av registeransvarige eller personer som har ackrediterats av registeransvarige för att hantera personuppgifter (sådana användningsområden inkluderar serverhallar som används, säkerhetskopiering av systemfiler och databaser).

Personuppgifter utlämnas inte till någon annan utan används endast av Audico. Audico kan använda underleverantörer och tjänsteleverantörer för tekniskt underhåll av sina tjänster, kundservice, hantering av användardata och analys, undersökningar, kundkommunikation eller genomförandet av olika kampanjer. Dina personuppgifter kan utlämnas endast i den mån som de är involverade i genomförandet av Audicos tjänster och de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Uppgifterna kommer att lagras så länge som kundrelationen kan betraktas som giltig och under rimlig tid efter uppsägningen av kundrelationen.

1.6. Principer för registerskyddet

Vi uppmärksammar dataskydd och säkerhet i alla våra verksamheter. Vi använder lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dataskydd och informationssäkerhet sköts av specialutnämnda personer. Endast de anställda som behöver behandla kundinformation vid sitt arbete är berättigade till användningen av kundinformationssystemet. Data samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

1.7. Rätt till insyn och rättelse

Varje person som har registrerat sig har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som är lagrade i registret samt begära om rättelse. En korrigeringsbegäran görs via e-post till kontaktpersonens e-postadress. Som standard riktas begäran om insyn/rättelse till personuppgifter som kan förknippas med avsändares e-postadress, såvida inte den person som skickade begäran identifierats på något annat sätt.

1.8. Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person har rätt att förbjuda registeransvarige från att behandla information om honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring eller vid marknads- och åsiktsundersökningar. Om en person vill förbjuda sådan verksamhet eller ta bort hans eller hennes personuppgifter från Audicos behandling, kan han eller hon ta kontakt med registeransvarige via e-post. Observera att vi av säkerhetsskäl kan behöva verifiera personen innan vi åtgärdar begäran.

1.9. Besvärsrätt

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker förordningarna för behandling av personuppgifter, har du rätt att överklaga detta till tillsynsmyndigheten.

1.10. Ändringar i denna dataskyddsdeklaration

Audico kan tidvis göra ändringar i denna dataskyddsdeklaration utan föregående meddelande. Ändringar kan också ha med lagstiftningsändringar att göra. Dataskyddsdeklarationen kan alltid hittas på Audicos webbtjänst.

2. COOKIES OCH ANNAN IDENTIFIERINGSINFORMATION

2.1. Allmänt om cookies

Vår webbtjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen (spårningscookies) och för att aktivera funktionerna i tjänsten (funktionella cookies). En cookie är en textfil som lagras på en användares dator under en viss tid då man besöker en webbtjänstsida. Om du vill kan du undvika att använda cookies genom att ställa in dina webbläsarinställningar så att cookies inte sparas under användning. Detta kan dock påverka webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse, eller i vissa fall förhindra full användning.

2.2. Spårningscookies

Webbplatsen samlar in användarstatistik för att spåra sidans aktivitet, utveckla den och planera marknadsföring. Dessutom samlar webbplatsen in målgruppsdata och data på ämnesområden (Google Analytics Demographics), som möjligen kombinerar användares spårningsinformation med t.ex. ålder, kön och användares intressemålgrupper. Du kan ändra inställningarna för att samla in den här informationen via ditt Google-konto. Du kan inaktivera Google Analytics-spårning om du vill genom att använda webbläsartillägget (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Vi genomför remarketing baserat på online-beteende på nätet och sociala medier såsom Facebook och LinkedIn.

2.3. Funktionella cookies

Funktionsområdena för webbtjänsten som kräver att en användare loggar in eller identifierar sig på något annat sätt kräver cookies för att fungera. Cookieinformationen lagrar nödvändig information om användaren och cookien raderas antingen efter en tidsfrist eller när användaren loggar ut.

2.4. Annan identifierande information

I samband med användningen av webbtjänsten lagras webbtjänstanvändarens identifieringsinformation i servern och webbtjänstens loggfiler (t.ex. IP-adress, öppnad sida och nedladdade filer och eventuella fel som orsakats under användning) och samlar in information om hur webbplatsens användargränssnitt fungerar (lagringar, heatmapsdata, formuläranvändningsdata). Syftet med att samla in denna information är att övervaka och utveckla tjänsten och kontinuerligt förbättra feltolerans och säkerhet.

3. MARKNADSFÖRINGSFÖRBUD

Du kan blockera all marknadsföring från Audico Systems Oy genom att kontakta:

Ann Winitsky Säiner - telefon: +46 7 369 310 10 - e-post: ann.sainer@audico.se